Архив метки: христианство

Любовь, развивающая тонкие души… (Эдер аЯкар 3)

Эдер аЯкар 3 האהבה, המפתחת את הנפשות העדינות ומכשירתן להרגשת המוסר היותר עדין ומרומם, הרגש האדיר הזה, שהוא באמת נושא הקדושה, התפארת וההוד, שהמין האנושי אמנם מתגעגע עליו, אבל לא יכל עדיין להכירו בעצם טהרו, רעננותו וטבעיותו, — השירה הנשגבה … Читать далее

Рубрика: Рав Кук | Метки: , , | Добавить комментарий

Смерть и страх перед ней – тема смерти в первой части «Звезды избавления»

(Огад Нээман, «Слово и огонь», стр. 30) Смерть и философия «От смерти, от страха смерти, начинается все познание мира. Успокоить страх перед концом, убрать горечь из смерти и яд из ада – это то, что философия пытается сделать» («Звезда избавления», … Читать далее

Рубрика: Розенцвайг, Философия | Метки: , , | Добавить комментарий

В чем «ноу хау» иудаизма, если уже есть христианство?

Онлайн по уроку рава Шерки по книге «Орот а-милхама», гл. 10 рава Кука. Гениальный урок. Кажется, мы получили ответ на вопрос, который мы задавали себе на этой и прошлой неделе: если мы пришли к выводу, что христианство это не так … Читать далее

Рубрика: Вера, Философия, Хасидизм | Метки: , , , , | Добавить комментарий

Пол шабата думал, в чем «клипа» христианства?
Начал с того, что Иисус не был женат. Похоже на историю Надава и Авиу. Не был женат — это уже сразу указывает на «мир хаоса».

Но как то маловато. Продолжил искать дальше.

Вот. Распятие. За что пролилось так много еврейской крови? — за «вы нашего бога распяли». Значит, по идее, «клипа» где-то там.

Где же клипа?

Пришло в голову, что поскольку мошиах это йехида, а йехида это мсирут нефеш, то понятно, что когда в еврее раскрывается йехида он ищет самопожертвования. То есть понятно, что он *сам* искал смерти, он * Читать далее

Рубрика: Актуалия, Вера | Метки: , , , , | Добавить комментарий

Пол шабата думал, в чем «клипа» христианства?
Начал с того, что Иисус не был женат. Похоже на историю Надава и Авиу. Не был женат — это уже сразу указывает на «мир хаоса».

Но как то маловато. Продолжил искать дальше.

Вот. Распятие. За что пролилось так много еврейской крови? — за «вы нашего бога распяли». Значит, по идее, «клипа» где-то там.

Где же клипа?

Пришло в голову, что поскольку мошиах это йехида, а йехида это мсирут нефеш, то понятно, что когда в еврее раскрывается йехида он ищет самопожертвования. То есть понятно, что он *сам* искал смерти, он * Читать далее

Рубрика: Актуалия, Вера | Метки: , , , , | Добавить комментарий

«Самые глубокие тайны Торы откроются для народов мира».

Рав Ицхак Гинзбург как-то сказал, что «самые глубокие тайны Торы откроются именно для неевреев». Мошиах — это аспект «йехида», а народам мира откроется аспект «йехида в йехида». Так он сказал.
А что если предположить, что в христианстве это *уже* появилось. Только в *очень* сокрытом виде. Трудно избавиться от впечатления, что хасидизм раскрывает какие то идеи — прежде всего связи с праведником, и «богоподобности» праведника — которые, по идее, давно из Читать далее

Рубрика: Вера | Метки: | Добавить комментарий

Преследователь и преследуемый меняются местами в следующем историческом кадре.

Удивительный, кажется, закон истории: преследуемая церковь, обвинявшая погрязшее в душевной черствости и закаменелости духовенство Израиля, в следующем историчесеом акте становится столь же черствой и закаменелой. Преследователь и преследуемый меняются местами в следующем историческом кадре. И бывший преследуемый переплевывает бывшего преследлвателя … Читать далее

Рубрика: Без рубрики | Метки: | Добавить комментарий

Дискуссия между иудаизмом и христианством должна вестись в области действия, а не в области теологии

Есть некий парадокс в дискуссии с христианами: основная претензия Иисуса к современному ему еврейскому обществу была в том, что евреи «оставили завет», ведут себя аморально, ритуал стоит выше отношений между людьми и тд. И поэтому, так нам говорят, Вс-вышний заключил с нмми новый завет.
Кажется, наиболее логично применить эту же логику к христианству и к его основоположнику: а придерживались ли сами христиане заявленных ими норм? И если нет — не Читать далее

Рубрика: Без рубрики | Метки: | Добавить комментарий

«Вера без дел мертва»

Вот замечательная цитата из вики о протестантской теологии: «Вера без дел мертва». Странно, но почему то мы слышим постоянно только первую часть (вера в Иисуса) и почти никогда вторую (вера без дел мертва) Может поэтому есть представление о христианстве как … Читать далее

Рубрика: Вера | Метки: | Добавить комментарий

Стереотипы

Наш последний холивар по поводу христианства напоминает.. наезды харейдим на светских. Типа у светских нет ни морали ни принципов. Потом выясняется правда что мы не понимаем о чем говорим..
Кажется то же самое с христианством.

Мы просто не знаем о чем говорим. Одни стереотипы
Зато ты точно знаем, что вся истина у нас в кармане. И мы должны учить все человечество. Смешно и грустно. Наверное должно быть стыдно. Но где оно это место называемое совестью?

Читать далее

Рубрика: Без рубрики | Метки: | Добавить комментарий